Klinikken tilbyder ikke længere behandling af fodvorte ved frysning.
Se derfor venligst nedenstående:


Vortebehandling:

Den bedst dokumenterede effekt er salicylsyre-behandling, som kan købes i håndkøb på apoteket.
Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og undertiden smertefuld. Der findes ingen vortebehandling, som er velegnet til alle situationer.
Behandlingen afhænger af personens alder, vorternes antal, hvor på huden de findes og de gener vorterne fremkalder.

Hjemmebehandling:

Hjemmebehandlingen er vigtig!
Den fortykkede hud over vorten fjernes med en skalpel. Hvis huden er opblødt efter bad, kan beskæringen være lettere.
Vorten dækkes af med behandlingsmidlet, som størkner til en fast hinde. Det er vigtigt at skåne den omgivende hud.
Fodvorter kan efter lakering dækkes af et stykke tæt plaster for at fremme opblødningen af vorten. Fingervorter behøver ikke plaster.
Behandlingen med det enkelte vortemiddel skal foretages efter anvisning på præparatet.

Vigtige forhold om vorter:

  1. Vorter skyldes smitte med et virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt. Derfor kan der gå flere måneder fra man er smittet til vorten viser sig på huden.
  2. Man smittes ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller. Smitterisikoen øges ikke ved at vorten bløder. Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden opløses af vand eller sved, er den mere modtagelig for smitte.
  3. Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de svinde, når kroppen har udviklet immunitet. De fleste børn med vorter vil blive fri for vorter i løbet af 1-2 år. Hos voksne varer sygdommen længere end hos børn, ofte mange år.
  4. Man kan nedsætte risikoen for at smitte sig selv og andre ved at holde vorten dækket med for eksempel neglelak eller vortemiddel. Disse fås på apoteket, størkner efter påsmøring og hæmmer også væksten af vorten.
  5. Personer med vorter, som piller eller bider i negle, får ofte vorter langs neglevoldene. Hvis man bider vorterne kan man få vorter på læberne.
  6. Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet eller smitte andre med fodvorter.